Mokytojo profilis

Dovilė Petraškienė

Muzikos pažinimo ir dainavimo mokytoja

„Įkvėpkim ir pajuskim patys save, tik tada suvoksim tikrą garso prigimtį savo balse”, – tyliai taria muzikos pažinimo ir dainavimo mokytoja Dovilė Petraškienė.

DOVILĖ PETRAŠKIENĖ – muzikos magistrė, choro dirigentė, kompozitorė. Ankstyvojo muzikinio ugdymo, chorinio dainavimo bei dirigavimo pedagogė. Šiuo metu dirba Tylos Muzikos Studijoje bei Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje. Ankstyvojo ugdymo patirties sėmėsi dirbdama Kauno mokykloje-darželyje Šviesa, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje. Pedagoginę veiklą Dovilė Petraškienė derina su aktyvia koncertine veikla įvairių chorų sudėtyje. Kauno Pal. J. Matulaičio bažnyčiojoje dirigentė yra subūrusi jaunimo bei sumos chorus, kuriems šiuo metu vadovauja. Muzikė yra sukūrusi gausų pluoštą įvairių vokalinių kūrinių, kurie dažnai yra atliekami įvairiuose dainininkų konkukursuose bei festivaliuose.